Ceník konverzních kitů

Přestavbové sady na E85

Další informace

Kalkulátor

Místo čárky používejte tečku !!!!
Cena E85 za litr:
Cena benzínu za litr:
Zvýšená spotřeba:%
Průměrná spotřeba (litry) na 100km:litrů
Ročně najedu:Km
Roční útrata za benzín:
Roční útrata za E85:
ROČNĚ UŠETŘÍTE:

Štítky

FLEXCAR s.r.o. -

Na zem R je nyn v provozu pes 170 erpacch stanic

Na tto strnce naleznezte mapu erpacch stanic nabzejcch palivo Ethanol E85 z veejnho zdroje. Data jsou bohuel zastaral a vce ne 70 erpacch stanic na map chyb.
Nyn zpracovvme vlastn interaktivn mapu, je bude obsahovat i ceny Bioethanolu E85 na jednotlivch erpacch stanicch.
Vce eskch stanic s Ethanolem E85 naleznte v naem zahraninm vyhledvai erpacch stanic s E85.

Mapa erpacch stanic v R