Ceník konverzních kitů

Přestavbové sady na E85

Další informace

Kalkulátor

Místo čárky používejte tečku !!!!
Cena E85 za litr:
Cena benzínu za litr:
Zvýšená spotřeba:%
Průměrná spotřeba (litry) na 100km:litrů
Ročně najedu:Km
Roční útrata za benzín:
Roční útrata za E85:
ROČNĚ UŠETŘÍTE:

Štítky

Konverzn sada ELOTEC EC-85 3 a 4 vlce

Poet vlc: 3 - 4
Automatick idlo paliva
Vrobce: Spolkov republika Nmecko
Distribuce pro R: FLEXCAR s.r.o.
Zruka 24 msc

Cena: 8 990 K
vechny ceny jsou vetn DPH

Objednat


Dal obrzky konverznho kitu ELOTEC EC 85

Zvtit obrzek Zvtit obrzek Zvtit obrzek

Zkladn informace o jednotce ELOTEC EC85

Jednotka ELOTEC EC-85 je dky idlm paliva, teploty, otek a propracovanmu softwaru technicky nejvysplej schvlenou pestavbou na Ethanol E85, je je dostupn na eskm trhu. Jednotka ELOTEC EC-85 byla schvlena jako prvn oficiln pestavba na Ethanol E85 v esk Republice a dky tomu je provena nkolikaletmi zkuenostmi a provozem ve velkch firmch i u  jednotlivc.

Jednotku lze nainstalovat do jakhokoliv benznovho vozidla s nepmm vstikovnm.
Jednotka se po pestavb zapisuje do technickho prkazu. Vyhnete se tak v budoucnosti ppadnm problmm na STK.

idlo paliva

Zvtit obrzek

Automatick idla paliva, teploty a otek umouj jezdit na ethanol E85, benzn, nebo na libovolnou sms tchto paliv s vylepenou funkc studenho startu a spoteby.

 

 

 

Instalace kitu

Instalace jednotky je z dvodu sloitosti zapojen a dodren pedepsanch postup mon pouze u na spolenosti a nebo v na sti autorizovanch partner.
Instalace jednotky bez zapsn do TP nen mon. Pro nainstalovn sta kontaktovat pmo FLEXCAR 777525522 (Monte v Praze) anebo nkter z naich partnerskch servis.
Instalace jednotky trv cca jednu a dv hodiny.
Po nainstalovn jednotky je nutn absolvovat SME (Stanice men emis, 300K), kde auto mus splovat stejn hodnoty jako u benznu.
Po emisch servis zape pestavbu do TP.
Po zpisu do technickho prkazu si zkaznk zad na ad o nov mal technick prkaz (50K).
S jednotkou se zkaznkovi ped ovldac konektor, kter slou ke zjitn, zkontrolovn pomru E85/benzn a ppadnmu runmu navolen smsi.
Dle je jet dodvn k pestavbm SOS konektor, kter lze zapojit na kabel msto jednotky a tm okamit uvst auto do stavu jako ped pestavbou.s

Monosti nastaven jednotky

Zvtit obrzekJednotka je vybavena specilnm softwarem pro komunikaci s PC, kde lze pizpsobit chod jednotky od motocykl, pes 3,4 vlcov motory, a po 12 i vce vlcov motor pi dosaen nejlep spoteby a funknosti systmu na automobilu i motocyklu. Zejmna lze pesn nastavit harmonogram obohacen smsi pi jednotlivch teplotch studenho startu a obohacen smsi v jednotlivch reimech chodu ve volnobhu, i vysokch otkch. Lze nastavit a vzjemn kombinovat 38 rznch parametr.

 

 

Kvalita vroby

Zvtit obrzekJednotka ELOTEC-EC85 je vyvinuta a vyrbna na automatick vrobn lince Nmeckou firmou ELOTEC Fischer Elektronik GmbH s precizn kvalitou vroby. Spolenost ELOTEC Fischer Elektronik GmbH je dritelem certifiktu ISO 9001:2008
Jednotka je uloena v pouzde z termoplastu a kovu a je zalit speciln hmotou odolnou vi otesm, vod, prachu a teplu. Kabel je odnmateln a spluje vechny standarty pro pouit v automobilovm prmyslu (teplovzdorn, samozhec v ppad poru, vzdoruje vem olejm a jinm provoznm kapalinm).

Balen obsahuje:

Zvtit obrzek
 • jednotku
 • idlo paliva
 • odnmatelnou kabel pro 1 a 4 vlcov motory
 • sevisn konektor
 • SOS konektor - lze bhem 1 minuty jednotku odpojit a uvst automobil do pvodnho stavu.
 • CZ uivatelsk a instalan nvod

 

Technick Parametry:

rozmry d x x v 120 x 70 x 25 mm

pouzdro

hlink/plast

provozn teplota

-40C a 90C

Maximln dlka prodlouen vstiku

256%

vstupn pracovn napt

5 a 18V

rozsah teplotnho idla

-50C a 250C

rozsah palivovho idla 0 a 100% Ethanolu E85 v palivu

dlka kabele

1160 mm

konektory kabele

Bosh EV1, Bosh EV6, Nippon Denso, Toyota, Honda a Delphi

nouzov dojezd

ano, SOS konektor

komunikan rozhran

sriov port

Vhody jednotky Elotec EC85

 • schvlen Ministerstvem Dopravy R pro pestavbu vozidla
 • pln automatick provoz bez nutnosti jakhokoliv ovldn
 • prola testy akreditovan zkuebny Dekra
 • zapisuje se do technickho prkazu jako zmna paliva (Benzn + Ethanol E85)
 • idlo paliva, kter rozpozn pesn pomr ethanol/benzn a podle toho reguluje vstikovn smsi lep spoteba a chod motoru
 • lep studen starty a spoteba dky idlm teploty a otek vypotv pesnou dvku pro vstikovn
 • nepoznte e ji na aut mte nainstalovanou
 • kabel s konektory pro vstiky je odnmateln
 • je vyrbn v Nmecku se 100% kvalitou

Vbr konektoru provedete z nabdky na strnce objednvky.

Garance vrcen penz

V ppad vrcen jednotky ve lht 30 dn Vm garantujeme navrcen 100% ceny jednotky.


Porovnn sad
V na nabdce pestvabovch sad na ethanol E85 si vybere opravdu kad.
Porovnn pestavbovch sad

Objednat on-line Objednejte si konverzn sadu a obdrte zrove doivotn technickou podporu zdarma.
Objednat ELOTEC-EC85 3 a 4 vlce

Najt autorizovan servis Vyberte si jeden ze 160 autorizovanch servis, kde Vm pestavbu odborn namontuj.
Najt certifikovan servis

Volejte flexcar
N specialista vm zodpov vechny Vae dotazy a porad s nkupem.
723 823 536